อาร์เธอร์ อีแวนส์ (นักการเมือง)

เฮนรี อาร์เธอร์ อีแวนส์ (24 กันยายน ค.ศ. 1898 – 25 กันยายน ค.ศ. 1958), รู้จักกันในชื่อ อาร์เธร์ อีแวนส์, เป็นนักการเมืองชาวอังกฤษ เคยแข่งขันในสภาเขตลอนดอน ค.ศ. 1922 สังกัดพรรคก้าวหน้า แต่ก็สอบตก จนกระทั่งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีนิยมแห่งชาติ ค.ศ. 1922 จนถึงปี ค.ศ. 1923 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนุรักษนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 จนถึงปี ค.ศ. 1929 และในปี ค.ศ. 1931 จนถึงปี ค.ศ. 1945[1][2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.leighrayment.com/commons.htm
  2. https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/colonel-sir-henry-evans/index.html