อาร์ซิโนเอที่ 1

อาร์ซิโนเอที่ 1 (กรีก: Arsinoe ; ประสูติ 305 ปีก่อนคริสตกาล[1] - สิ้นพระชนม์ 248 ปีก่อนคริสตกาล[2]) เป็นพระราชินีและพระมเหสีแห่งราชวงศ์ทอเลมีของอียิปต์โบราณ พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับฟาโรห์ทอเลมีที่ 2 ฟิลาเดลฟัส

พระนางอาร์ซิโนเอที่ 1 แห่ง อียิปต์

พระประวัติแก้ไข

พระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สองและพระองค์สุดท้องที่เกิดกับกษัตริย์ลีซิมาคัสและไนซีอาแห่งมาซิโดเนีย[3][4] พระนางอาร์ซิโนเอที่หนึ่งมีพี่น้องสองคน พระเชษฐานามว่า อาเกโธเลส และพระขนิษฐาพระนามว่า ยูริดิซ

พระอัยกาของพระองค์คือ อาเกโธเลสแห่งเพลลา[5] ซึ่งเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย (ปกครองระหว่าง 359-336 ปีก่อนคริสตกาล) ในขณะที่พระอัยกาของพระองค์มีอำนาจในราชสำนัก ดังนั้นพระองค์ได้รับการขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอัยยิกานามว่า อาร์ซิโนเอ[6] ซึ่งอาจจะเป็นมารดาของลีซิมาคัสหรือมารดาของพระนางไนซีอา

พระราชินีแก้ไข

ระหว่าง 289[7] และ 281 ปีก่อนคริสตกาล[8] พระนางอาร์ซิโนเอได้รับตำแหน่งเป็นพระมเหสีเอกของฟาโรห์ทอเลมีที่ 2 ฟิลาเดลฟัส ซึ่งเป็นพระญาติห่างๆ ของมารดาของพระองค์ พระนางอาร์ซิโนเอทรงอภิเษกสมรสกับทอเลมีที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาของพระองค์และทอเลมีที่ 2 [9] หลังจากการอภิเษกสมรสพระนางอาร์ซิโนเอมีพระราชโอรสสองพระองค์กับพระราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์คือ ทอเลมีที่ 3, ลีซิมาคัสแห่งอียิปต์ และพระนางเบเรนิซ เฟอร์โนเฟรัส (พระมเหสีของพระเจ้าอันติโอคัสที่ 2 ธีโอส กษัตริย์ซีเรีย)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Ptolemaic Genealogy: Arsinoe I, Footnote 4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2017-12-16.
  2. "Arsinoe I". Ptolemaic Genealogy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2017-12-16., Footnote 10
  3. Bengtson. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. p. 569.
  4. Heckel. Who’s who in the age of Alexander the Great: prosopography of Alexander’s empire. p. 175.
  5. "Lysimachus' article at Livius.org". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-23. สืบค้นเมื่อ 2017-12-16.
  6. "Ptolemaic Genealogy: Arsinoe I, Footnote 3". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2017-12-16.
  7. Lightman. A to Z of ancient Greek and Roman women. p. 43.
  8. "Ptolemaic Genealogy: Arsinoe I". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2017-12-16.
  9. "Arsinoe I". Britannica Online Encyclopedia.