อาดือ เบอร์เบอร์

อาดือ เบอร์เบอร์ (4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913 – 3 มกราคม ค.ศ. 1966) เป็นนักแสดงภาพยนตร์ชายชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก แก้

 • Carnival Story (1954)
 • Ben Hur (1959)
 • A Thousand Stars Aglitter (1959)
 • Peter Voss, Hero of the Day (1959)
 • The Dead Eyes of London (1961)
 • The Secret Ways (1961)
 • The Return of Doctor Mabuse (1961)
 • The Door with Seven Locks (1962)
 • The Black Cobra (1963)
 • The Indian Scarf (1963)
 • Scotland Yard vs. Dr. Mabuse (1963)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

 • Ady Berber ที่อินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส
 • "Ady Berber". Find a Grave. สืบค้นเมื่อ 3 September 2010.