อาณาจักรฮั่นเหนือ

อาณาจักรฮั่นเหนือ (พินอิน: Běi Hán) อาณาจักรหนึ่งในช่วง ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร สถาปนาโดย หลิวมิน เมื่อ ค.ศ. 951 กระทั่งล่มสลายเมื่อ ค.ศ. 979 ภายหลังจากการยอมแพ้ต่อกองทัพ ราชวงศ์ซ่งเหนือ

ฮั่นเหนือ

ค.ศ. 951–ค.ศ. 979
อาณาจักรฮั่นเหนือแทนด้วยสีเขียวอ่อน
เมืองหลวง ไท่หยวน
ศาสนา พระพุทธศาสนา
ลัทธิเต๋า
ลัทธิขงจื๊อ
ศาสนาพื้นเมือง
การปกครอง ราชาธิปไตย
จักรพรรดิ
 -  951–954 จักรพรรดิซื่อจู่
 -  954–968 จักรพรรดิรุ่ยจง
 -  968–979 จักรพรรดิอิงอู่
ยุคประวัติศาสตร์ ห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร
 -  สถาปนาอาณาจักร ค.ศ. 951
 -  ยอมแพ้ต่อกองทัพ ราชวงศ์ซ่งเหนือ ค.ศ. 979
สกุลเงิน เงินเหรียญของจีน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ประเทศจีน จีน

อาณาจักรฮั่นเหนือสถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 951 ภายหลังจากการล่มสลายของ ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง เมื่อ ค.ศ. 950 โดยหลิวหมินหรือ จักรพรรดิฮั่นซื่อจู่ พระอนุชาของ หลิว จือ-ยฺเหวี่ยน หรือ จักรพรรดิเกาจู่แห่งฮั่นยุคหลัง โดยจักรพรรดิซื่อจู่ได้สถาปนาพระองค์เป็นผู้สืบราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์ฮั่นยุคหลังโดยชอบธรรม