อันโทน อัคเคอร์มัน

นักการเมืองชาวเยอรมัน
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อันโทน อัคเคอร์มัน (เยอรมัน: Anton Ackermann) มีชื่อจริงว่า อ็อยเกน ฮานิช (Eugen Hanisch) เป็นนักการเมืองเยอรมันตะวันออก เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใน ค.ศ. 1953

อัคเคอร์มันในกรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1950