อะลาบาสเทอร์


อะลาบาสเทอร์(Alabaster) เป็นแร่ที่อยู่ในกลุ่มของยิปซัมและแคลไซต์

อะลาบาสเทอร์
Alabaster.jpg
การจำแนก
ประเภทแร่
คุณสมบัติ
สีขาว น้ำตาล
ค่าความแข็ง1.5-3
สีผงละเอียดสีขาว

ประโยชน์แก้ไข

แร่อะลาบาสเทอร์ส่วนมากจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมการแกะสลักหิน ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในงานแกะสลักต่างๆ ภายในโบสถ์ทางศาสนาคริสต์