อะคูสติก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อะคูสติก เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ อาจหมายถึง

คำนาม
  • สวนศาสตร์ (สะ-วะ-นะ-ศาสตร์, Acoustics) วิชาว่าด้วยเรื่องของเสียงในทางฟิสิกส์
คำคุณศัพท์