ออดิชัน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ออดิชัน (Audition) อาจหมายถึง

  • ออดิชัน เป็นการแสดงของนักแสดง นักร้อง นักดนตรี หรือนักเต้น สำหรับทดสอบความสามารถ มีลักษณะเช่นเหมือนการสัมภาษณ์งานของนักแสดง
  • อะโดบี ออดิชัน โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งไฟล์เสียง
  • เดอะออดิชัน ภาพยนตร์ปี ค.ศ. 2000 แสดงนำโดย ฮิลลารี สแวงก์
  • ออดิชันออนไลน์ คอมพิวเตอร์เกมจากเกาหลีใต้