อนุรักษนิยมทางสังคม

(เปลี่ยนทางจาก อนุรักษ์นิยมทางสังคม)

อนุรักษนิยมทางสังคม เป็นความเชื่อทางสังคมที่สร้างเมื่อความสัมพันธ์มีความเปราะบาง ซึ่งต้องการส่งเสริมความคิดเรื่อง หน้าที่, ค่านิยมประเพณี และสถาบันที่จัดตั้งขึ้น[1] รวมถึงปัญหาศีลธรรม[2] โดยทั่วไปสังคมอนุรักษ์นิยมจะไม่เชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเชื่อในหลัก,และความเชื่อสภาพที่เป็นอยู่ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว, ความสัมพันธ์ทางเพศ และความรักชาติ[3]

อ้างอิง

แก้
  1. Heywood 2017.
  2. Hall, Peter A.; Lamont, Michèle (22 April 2013). Social Resilience in the Neoliberal Era (ภาษาอังกฤษ). Cambridge University Press. p. 166. ISBN 9781107034976.
  3. Dahms, Harry F. (2014). Mediations of Social Life in the 21st Century (ภาษาอังกฤษ). Emerald Group Publishing. p. 101. ISBN 9781784412227.

บรรณานุกรม

แก้
  • Heywood, Andrew (2017). Political Ideologies: An Introduction. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-60604-4.

อ่านเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้