อนุปริญญา เป็นปริญญาที่จะมอบให้หลังเรียนรู้ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นเวลาสองถึงสามปี ระดับคุณวุฒินี้จะมีระดับสูงกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

การมอบวุฒิอนุปริญญาครั้งแรก เกิดขึ้นในจักรวรรดิบริติชเมื่อ ค.ศ. 1873 และสหรัฐก็ได้นำไปใช้ต่อใน ค.ศ. 1898 โดยในสหรัฐ วุฒิอนุปริญญาอาจสามารถนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สามได้[1] ซึ่งประเทศอื่น ๆ ก็ได้นำระบบนี้ไปใช้ในภายหลัง

อ้างอิง แก้

  1. "Glossary". EducationUSA. March 6, 2015.