หางนกยูง อาจหมายถึง:

  • ชื่อไม้ดอกยืนต้น ในวงศ์ Fabaceae (ตระกูลถั่ว)
  • หางของ นกยูง
    • ในวัฒนธรรมกรีก หางนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของ เทพีจูโน (เฮร่า) ตามตำนานเรื่อง เฮอร์คิวลิส
    • ในวัฒนธรรมจีน เป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง หางนกยูง (ปลอม) ใช้ประดับบนหมวก และนิยมประดับศาลพระภูมิจีน