หัวใจ 4 สี เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2532 เป็นผลงานลำดับที่ 36 ของพรพจน์-รัชนีวรรณ กำกับโดยพรพจน์ กนิษฐเสน

หัวใจ 4 สี
กำกับพรพจน์ กนิษฐเสน
อำนวยการสร้างพรพจน์-รัชนีวรรณ
เขียนบทพรพจน์-แสงเพชร
นักแสดงนำศรัณยู วงศ์กระจ่าง

ลลิตา ปัญโญภาส

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ธัญญา โสภณ
ผู้จัดจำหน่ายพรพจน์ฟิล์ม
วันฉาย7 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ความยาว99 นาที
ประเทศไทย
ภาษาไทย


เรื่องย่อแก้ไข

วิภาวี (ลลิตา ปัญโญภาส)ได้งานเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับวัชระ (ศรัณยู วงศ์กระจ่าง) ทำให้เธอต้องห่างจากพงษ์นรินทร์ (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) ที่เป็นเพื่อนสนิท แม้พงษ์นรินทร์ จะไม่อยากให้วิภาวีไปก็ตาม ทั้ง 2 ให้สัญญากันว่าจะเขียนจดหมายถึงกัน เมื่อวิภาวีไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เธอก็รู้สึกได้ถึงปัญหาของครอบครัววัชระ และเด็กทั้ง 2 ต่างพยายามหาเรื่องแกล้งเธอ เพราะเด็กทั้ง 2 ไม่อยากได้พี่เลี้ยง วิภาวีได้คอยดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ความใกล้ชิดของวิภาวีและวัชระได้เริ่มก่อเกิดเป็นความรักขึ้น โดยที่ทั้ง 2 ไม่รู้ตัว วิภาวีจะเลือกใครระหว่างพงษ์นริทร์ชายที่ยอมทำเพื่อเธอได้ทุกอย่าง กับวัชระพ่อม่ายลูกติด ที่เธอรู้สึกดีด้วย

นักแสดงแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

http://www.thaifilmdb.com/th/tt01033