หวั่นกุ้ยไท่เฟย์

หว่านกุ้ยไท่เฟย (พินอิน: Wǎnguìtàifēi) (ค.ศ. 1716-ค.ศ. 1807) เป็นพระอัครชายาในสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง

หวั่นกุ้ยไท่เฟย์

หว่านกุ้ยเฟย
ประสูติค.ศ. 1716
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1807
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิง
พระบิดา陳廷章

ประวัติ แก้

พระอัครชายาหว่านทรงกำเนิดในครอบครัวชาวฮั่นตระกูลของพระนางคือตระกูลเฉิน บิดาคือเฉินถิงจาง พระนางทรงกลายเป็นซู่ฝูจิ้นในองค์ชายหงลี่หรือต่อมาก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง เมื่อพระสวามีได้ครองราชย์พระสนมเฉินก็ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นกุ้ยเหริน และได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาหว่าน (婉嬪) ในปี 1749 และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครชายาหว่าน (婉妃) ในปี 1794 เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลงทรงสวรรคตในปี 1799 พระโอรสคือองค์ชายหย่งเหยี่ยนจึงขึ้นครองราชย์แทนเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิเจียชิ่ง พระอัครชายาก็ทรงดำรงตำแหน่งหว่านกุ้ยไท่เฟยหรือพระอัครชายาในสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ก่อน พระอัครชายาหว่านทรงสิ้นพระชนม์ในปี 1807 ทรงมีพระชนมายุยืนถึง 91 ปี พระสุสานชื่อว่าอวี้หลิงอยู่ในสุสานราชวงศ์ชิง

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า หวั่นกุ้ยไท่เฟย์ ถัดไป
จักรพรรดินีเสี้ยวจิงเสี้ยน    
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  จักรพรรดินีจี้