หลุยส์ ฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม

หลุยส์ ฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกใน พระเจ้าเลออปอลที่ 1 แห่งเบลเยียม และ สมเด็จพระราชินีหลุยส์-มารีแห่งเบลเยียม เมื่อแรกพระราชสมภพทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม แต่แล้ว พระองค์ก็ทิวงคตด้วยพระชนมายุเพียง 9 เดือน ทำให้ตำแหน่งพระรัชทายาทตกไปเป็นของพระอนุชาพระองค์รองของพระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 แห่งเบลเยียม

เจ้าชายหลุยส์ ฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม
มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม
ประสูติ24 กรกฎาคม พ.ศ. 2376
ลาเคิน ประเทศเบลเยียม
สวรรคต16 พฤษภาคม พ.ศ. 2377
(9 เดือน 22 วัน)
ลาเคิน ประเทศเบลเยียม
พระนามเต็ม
หลุยส์ ฟิลิป เลโอปอลด์ วิกเตอร์ เอเนส
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
พระราชบิดาพระเจ้าเลออปอลที่ 1 แห่งเบลเยียม
พระราชมารดาหลุยส์-มารีแห่งออร์เลอ็อง สมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม

อ้างอิง แก้