หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาในแพนอเมริกันเกมส์

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาในแพนอเมริกันเกมส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967

จำนวนเหรียญแก้ไข

ปี แพนอเมริกันเกมส์       รวม
1951 แพนอเมริกันเกมส์ 1951 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1955 แพนอเมริกันเกมส์ 1955 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1959 แพนอเมริกันเกมส์ 1959 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1963 แพนอเมริกันเกมส์ 1963 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1967 แพนอเมริกันเกมส์ 1967 0 0 1 1
1971 แพนอเมริกันเกมส์ 1971 0 0 0 0
1975 แพนอเมริกันเกมส์ 1975 0 0 0 0
1979 แพนอเมริกันเกมส์ 1979 0 0 1 1
1983 แพนอเมริกันเกมส์ 1983 0 0 0 0
1987 แพนอเมริกันเกมส์ 1987 0 1 1 2
1991 แพนอเมริกันเกมส์ 1991 1 0 0 1
1995 แพนอเมริกันเกมส์ 1995 0 3 0 3
1999 แพนอเมริกันเกมส์ 1999 0 0 0 0
2003 แพนอเมริกันเกมส์ 2003 0 0 0 0
2007 แพนอเมริกันเกมส์ 2007 0 0 0 0
2011 แพนอเมริกันเกมส์ 2011 0 0 0 0
2015 แพนอเมริกันเกมส์ 2015 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 1 4 3 8