หมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคมาลัย)

(เปลี่ยนทางจาก หมื่นขับคำหวาน)

หมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคมาลัย) เป็นนักขับเสภาคนสำคัญ สมัยรัชกาลที่ 6 มีชื่อเสียงมาก ทางเสภาของท่านตกทอดมายัง ครูศิริ วิชเวช ผ่านทางครูเจือ นาคมาลัย ผู้เป็นหลานของท่าน ผลงานของท่านยังปรากฏอยู่ในแผ่นเสียงตรา พาโลโฟน และตราโอเดี้ยนที่อัดราว พ.ศ. 2468 ณ โรงละครสวนมิสกวัน ก่อนพระยาประสานดุริยศัพท์ถึงแก่กรรมราว 1 ปี

หมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคมาลัย)