หมอเจ็บ (ภาพยนตร์)

หมอเจ็บ (The Extern) ออกฉายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 กำกับโดย สมภพ เวชชพิพัฒน์ เขียนบทภาพยนตร์โดย ปิยพงษ์ สาครเย็น

หมอเจ็บ
กำกับสมภพ เวชชพิพัฒน์
เขียนบทปิยพงษ์ สาครเย็น
นักแสดงนำวัฒกร สันตมนัส
ชลทิศ แหนยัน
อัมธิดา เงินเจริญ
ณัฐวรรณ เจตน์ดำรงกุล
ภัทรพล ศิลปาจารย์
ตะวัน แซ่ตั้ง
ธีมา หงศ์ลดารมภ์
วันฉาย29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ภาษาไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดง แก้

ดูเพิ่ม แก้