บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หมอตำแย หมายถึง หญิงผู้ทำคลอดตามแผนโบราณ ในภาษาไทย คำว่า "ตำแย" มาจากชื่อของภิกษุรูปหนึ่ง คือ "มหาเถรตำแย" ซึ่งเป็นผู้แต่งตำราว่าด้วยวิชาคลอดอันเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ปฐมจินดา[1]

หมอตำแยในคริสต์ศตวรรษที่ 15

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข