หมวดหมู่:ไฟล์ที่คำร้องขอเปลี่ยนชื่อไฟล์ไม่สมบูรณ์

ไฟล์ภาพหรือสื่อที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้รับแจ้งว่ามีชื่อไฟล์ที่สะกดผิด ตกหล่น สื่อความหมายไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามหลักการตั้งชื่อ แต่ผู้แจ้งไม่ได้แนะนำชื่อไฟล์ที่เหมาะสมกว่า

คุณสามารถแนะนำชื่อไฟล์ที่เหมาะสมได้ โดยแก้ไขคำสั่งในหน้าคำอธิบายของไฟล์นั้น จาก {{เปลี่ยนชื่อไฟล์}} เป็น {{เปลี่ยนชื่อไฟล์|ชื่อไฟล์.jpg|เหตุผล}}

สื่อในหมวดหมู่ "ไฟล์ที่คำร้องขอเปลี่ยนชื่อไฟล์ไม่สมบูรณ์"

20 ไฟล์ต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 20 ไฟล์