หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในประเทศแคนาดา

รวมบทความเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา ส่วนทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมหรือลักษณะสถาปัตยกรรมเฉพาะของประเทศแคนาดาดูที่หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมแคนาดา