หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1670

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2213 ถึง พ.ศ. 2222 (ค.ศ. 1670 - 1679)

คริสต์ทศวรรษ 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้