หมวดหมู่:ภาพยนตร์อนิเมะที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2549

« | 2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549 | »
ดูเพิ่ม: หมวดหมู่:อนิเมะที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2549

ภาพยนตร์อนิเมะ ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)