หมวดหมู่:ประเทศที่ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาทางการ

  ภาษาอิตาลีเป็นภาษาแม่
  ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่สอง
  มีชุมชนที่ใช้ภาษาอิตาลี
ประเทศที่ใช้ภาษาอิตาลี

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 6 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 6 หมวดหมู่