หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 220


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 3 | ►►
20-210-220-230-240-250-260-270-280-290

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 220 (พ.ศ. 763 - พ.ศ. 772)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 220