หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1220


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 | ►►
120-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1220 (พ.ศ. 1763 - พ.ศ. 1772)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1220