หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล


◄◄ - บุคคลที่เกิดในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล - ►►
ทศวรรษ 190 ก่อนคริสตกาล    199 - 198 - 197 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191 - 190
ทศวรรษ 180 ก่อนคริสตกาล    189 - 188 - 187 - 186 - 185 - 184 - 183 - 182 - 181 - 180
ทศวรรษ 170 ก่อนคริสตกาล    179 - 178 - 177 - 176 - 175 - 174 - 173 - 172 - 171 - 170
ทศวรรษ 160 ก่อนคริสตกาล    169 - 168 - 167 - 166 - 165 - 164 - 163 - 162 - 161 - 160
ทศวรรษ 150 ก่อนคริสตกาล    159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 154 - 153 - 152 - 151 - 150
ทศวรรษ 140 ก่อนคริสตกาล    149 - 148 - 147 - 146 - 145 - 144 - 143 - 142 - 141 - 140
ทศวรรษ 130 ก่อนคริสตกาล    139 - 138 - 137 - 136 - 135 - 134 - 133 - 132 - 131 - 130
ทศวรรษ 120 ก่อนคริสตกาล    129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 124 - 123 - 122 - 121 - 120
ทศวรรษ 110 ก่อนคริสตกาล    119 - 118 - 117 - 116 - 115 - 114 - 113 - 112 - 111 - 110
ทศวรรษ 100 ก่อนคริสตกาล    109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล