หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1150


◄◄ | บุคคลที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 12 | ►►
110-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190

บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1150 (พ.ศ. 1693 - พ.ศ. 1702)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1150