หมวดหมู่:ชาร์ตเพลงปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่นี้สำหรับชาร์ตเพลงในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

 • 1970s
 • 1980s
 • 1990s
 • 2000s
 • 2010s
 • 2020s
 • 2030s
 • 2040s
 • 2050s
 • 2060s
 • 2070s

รายการในหมวดหมู่นี้จัดเรียงตามตัวอักษรของประเทศต้นทางของชาร์ต จากนั้นตามประเภทหรือชื่อของชาร์ต