หมวดหมู่:ฉบับร่างรอตรวจเรียงตามอายุ/6 สัปดาห์ก่อน

ฉบับร่าง AfC
สุ่มดูฉบับร่างในคิว
~3 สัปดาห์
69 หน้า
ล้างเซิร์ฟเวอร์แคชเพื่ออัปเดต

หมวดหมู่นี้ถูกใช้งานโดยโครงการวิกิบทความสำหรับสร้างเพื่อจัดหมวดหมู่ฉบับร่างที่ส่งเมื่อ ฉบับร่างรอตรวจเรียงตามอายุ/6 สัปดาห์ก่อน เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค หน้าที่ไม่ได้ถูกแก้ไขหรือล้างเซิร์ฟเวอร์แคชอาจอยู่ในหลายหมวดหมู่มากกว่าที่มันควรจะเป็น

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด