หมวดหมู่:ความขัดแย้ง (กระบวนการ)
This Category is for conflict (process) in general.

สำหรับviolent conflict ให้ดูที่ Category:Conflicts

แม่แบบ:Contrast แม่แบบ:CatRel

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่