สเตอร์ลิง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สเตอร์ลิง (Sterling) อาจหมายถึง