สุลต่านอาหมัดแห่งบรูไน

สุลต่านอาหมัดแห่งบรูไน ทรงเป็นสุลต่านบรูไนองค์ที่ 2 พระองค์เป็นอนุชาของสุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน สุลต่านพระองค์แรก

สุลต่านอาหมัดแห่งบรูไน
พระปรมาภิไธยสุลต่านอาหมัด
พระอิสริยยศสุลต่านแห่งบรูไนดารุสลาม
ครองราชย์พ.ศ. 1951-พ.ศ. 1968 รวม 17 ปี
รัชกาลก่อนสุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน
รัชกาลถัดไปสุลต่านชารีฟ อาลี
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 1968
พระราชบิดาสุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน

พระราชสมภพแก้ไข

ไม่มีหลักฐานใดที่ปรากฏปีที่ สุลต่านอาหมัด พระราชสมภพ

ขึ้นครองราชย์แก้ไข

สุลต่านอาหมัด ทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อจาก สุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน เมื่อพ.ศ. 1951

สวรรคตแก้ไข

สุลต่านอาหมัด เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1968 ครองราชย์ได้ 17 ปี


ก่อนหน้า สุลต่านอาหมัดแห่งบรูไน ถัดไป
สุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน    
สุลต่านบรูไน
(พ.ศ. 1951-พ.ศ. 1968)
  สุลต่านชารีฟ อาลี