บริษัท สุรามหาคุณ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502 เป็นบริษัทที่ได้สัมปทานในการผลิตและจำหน่ายสุราของโรงงานสุราบางยี่ขัน เป็นเวลา 10 ปี นับจากปี พ.ศ. 2503 ถึงปี พ.ศ. 2512 โดยมีการกำหนดค่าเช่าไว้ปีละ 41 ล้านบาทซึ่ง มีเจ้าของ คือ "สหัท มหาคุณ" ที่มีความสนิทสนมกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และผู้ร่วมลงทุนคือ อุเทน เตชะไพบูลย์ และเถลิง เหล่าจินดา และได้ผลิตสุรายี่ห้อ แม่โขง [1]

อ้างอิง แก้