สิงโตหลอดไฟ

สปีชีส์ของพืช
สิงโตหลอดไฟ
Singtool@@tfaj.jpg
สิงโตหลอดไฟ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: พืช (Plantae)
วงศ์: Orchidaceae
วงศ์ย่อย: Epidendroideae
สกุล: Bulbophyllum
ชื่อทวินาม
Bulbophyllum odoratissimum
(J. E. Sm.) Lindl.

สิงโตหลอดไฟ หรือ สิงโตโคมไฟ (Bulbphyllum odoratissimum) เป็นกล้วยไม้ที่ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ดอกขนาดเล็กเรียงอัดแน่น กลีบเลี้ยงสีขาวหรือขาวนวล ปลายกลีบสีส้ม กลีบดอกสีขาวหรือขาวนวล ดอกบานเต็มที่มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม ในไทยพบที่ เชียงใหม่ จันทบุรี และกาญจนบุรี

อ้างอิงแก้ไข

  • ลลิล สิทธิสัจธรรม และนฤมล กฤษณชาญดี.2545. คูมือกล้วยไม้ฉบับพกพา. กทม. สารคดี

ดูเพิ่มแก้ไข