สาเก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สาเก อาจหมายถึง

  • สาเก สุราชนิดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น (sa-ke)
  • สาเก ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Artocarpus altilis Forsberg