สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1994

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 รัสเซีย 11 8 4 23
2 นอร์เวย์ 10 11 5 26
3 เยอรมนี 9 7 8 24
4 อิตาลี 7 5 8 20
5 สหรัฐ 6 5 2 13
6 เกาหลีใต้ 4 1 1 6
7 แคนาดา 3 6 4 13
8 สวิตเซอร์แลนด์ 3 4 2 9
9 ออสเตรีย 2 3 4 9
10 สวีเดน 2 1 0 3
11 ญี่ปุ่น 1 2 2 5
12 คาซัคสถาน 1 2 0 3
13 ยูเครน 1 0 1 2
14 อุซเบกิสถาน 1 0 0 1
15 เบลารุส 0 2 0 2
16 ฟินแลนด์ 0 1 5 6
17 ฝรั่งเศส 0 1 4 5
18 เนเธอร์แลนด์ 0 1 3 4
19 จีน 0 1 2 3
20 สโลวีเนีย 0 0 3 3
21 สหราชอาณาจักร 0 0 2 2
22 ออสเตรเลีย 0 0 1 1
รวม 61 61 61 183