สระหรือบ่อ เป็นแหล่งน้ำนิ่งที่ปกติเล็กกว่าทะเลสาบ[1] โดยอาจเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ สระอาจเกิดตามธรรมชาติในที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบแม่น้ำ หรืออาจเป็นแอ่งแยกต่างหากก็ได้ สระอาจมีน้ำตื้นและมีพืชและสัตว์ที่เติบโตในน้ำและที่ลุ่มชื้นแฉะ[2] ชนิดของสิ่งมีชีวิตในสระโดยทั่วไปตัดสินจากปัจจัยต่าง ๆ รวมกันได้แก่ระดับน้ำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งความลึกและระยะเวลาที่น้ำขัง) และระดับสารอาหาร แต่ปัจจัยอื่นก็มีความสำคัญ เช่น การมีหรือไม่มีร่มเงาของไม้ต้น การมีหรือไม่มีลำธาร ผลของสัตว์ที่มากินหญ้า และความเค็ม[3]

สระในประเทศโปแลนด์

บ่อยครั้งมนุษย์สร้างสระ ในชนบทเกษตรกรและชาวบ้านขุดสระในสวนหลังบ้านหรือขุดลอกสระที่มีอยู่แล้วโดยตักโคลนระหว่างฤดูร้อนออก มีแหล่งน้ำมนุษย์สร้างขึ้นหลายชนิดที่จัดเป็นสระ บางสระสร้างขึ้นจำเพาะเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมทั้งการบำบัดน้ำ อย่างอื่นเช่น สวนน้ำ สระออกแบบมาเพื่อประดับตกแต่งเป็นภูมิทัศน์หรือลักษณะทางสถาปัตยกรรมอื่น บ่อปลาออกแบบมาเพื่อเพาะเลี้ยงปลาขาย และบ่อแสงอาทิตย์ออกแบบเพื่อเก็บรักษาพลังงานความร้อน

แหล่งน้ำนิ่ง เช่น สระและทะเลสาบมักจำแนกแยกจากแหล่งน้ำไหล เช่น ลำห้วย ลำธาร ธารน้ำหรือแม่น้ำ ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ำในสระสามารถควบคุมได้จากกระบวนการธรรมชาติอย่างการเติบโตของสาหร่าย หรือการกรองโดยมนุษย์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Definition of POND". www.merriam-webster.com.
  2. John Clegg (1986). The New Observer's Book of Pond Life. Frederick Warne. p. 460. ISBN 0723233381.
  3. Paul A. Keddy (2010). Wetland Ecology: Principles and Conservation. Cambridge University Press. ISBN 0521739675.