สมเด็จพระราชินีเคคาอูโอโนฮีแห่งฮาวาย

สมเด็จพระราชินีเคคาอูโอโนฮีแห่งฮาวาย (พ.ศ. 2348 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2394) เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของฮาวายซึ่งเป็นสมาชิกของราชวงศ์คาเมฮาเมฮา พระองค์เป็นพระนัดดาของกษัตริย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย และเป็นหนึ่งในพระมเหสีขอพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2 แห่งฮาวาย พระนามในศาสนาคริสของพระองค์ยังเป็นที่โต้แย้ง ตอนแรกทรงมีพระนามว่า มิคาเฮลา ในพ.ศ. 2391 จึงเป็น มิเรียม ในภายหลัง[1][2][3]

สมเด็จพระราชินีเคคาอูโอโนฮีแห่งฮาวาย
Kekauonohi.jpg
พระนามเต็มมิคาเฮลา เคอาฮิคูนิ เคคาอูโอโนฮี
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรฮาวาย
ราชวงศ์ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2348
สวรรคต2 มิถุนายน พ.ศ. 2394
พระราชบิดาคาโฮอาโนคู คินาอู
พระราชมารดาวาฮิเนพิโอ
พระราชสวามีพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2 แห่งฮาวาย

อ้างอิงแก้ไข