สมเด็จพระราชาธิบดีเปเตโล วิเคนา

สมเด็จพระราชาธิบดีเปเตโล วิเคนา เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอาโล วาลิสและฟูตูนาองค์ปัจจุบัน โดยการสืบตำแหน่งผู้ปกครองอาณาจักรตามประเพณี ประสูติเมื่อพ.ศ. 2486 เป็นโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีโซอาเน ปาติตา มาอิตูกู พระมหากษัตริย์อาโลองค์ก่อน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ต่อจากพระบิดา

สมเด็จพระราชาธิบดีเปเตโล วิเคนา

พระปรมาภิไธย เปเตโล วิเคนา
พระอิสริยยศ กษัตริย์ แห่งอาณาจักรอาโล วาลิสและฟูตูนา
ครองราชย์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโซอาเน ปาติตา มาอิตูกู
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2486
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโซอาเน ปาติตา มาอิตูกู