สมิท ดุน (General Smith Dun) เป็นผู้บัญชาการกองทัพพม่าระหว่าง 4 มกราคม พ.ศ. 2491 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เกิดเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2522

สมิท ดุน

ดุนสมัครเข้าร่วมกองทัพอินเดียเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 โดยสังกัดกองพลไรเฟิลพม่าและได้ปฏิบัติการในพม่าระหว่างเหตุการณ์กบฏ พ.ศ. 2473 – 2475 เขาได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในสถาบันวิชาการทหารอินเดียและได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อมา ได้รับราชการในกองพลปัญจาบได้เป็น ร้อยโทเมื่อ พ.ศ. 2479 และได้เข้าร่วมในการสู้รบในเขตชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ. 2479 – 2480 เขาเป็นทหารในพม่าระหว่างที่ญี่ปุ่นรุกรานเมื่อ พ.ศ. 2484

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรวมตัวเป็นสหภาพพม่า ที่ต้องการรวมชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มให้เข้ามารวมกัน ดุนซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงได้เป็นผู้บัญชาการทหารในพม่า หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2492 ชาวกะเหรี่ยงได้ทำสงครามเรียกร้องเอกราชจากพม่า ดุนจึงถูกปลดออก