สปอยเลอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สปอยเลอร์ สามารถหมายถึง

  • สปอยเลอร์ หนังสือหรือเอกสารที่มีการอธิบายเนื้อหาหรือฉากจบ ของภาพยนตร์ หนังสือนิยาย หรือการ์ตูน
  • สปอยเลอร์ อุปกรณ์ในเครื่องบินสำหรับช่วยลดแรงยกของเครื่องบิน
  • สปอยเลอร์ อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ที่ช่วยลดแรงยก และช่วยเพิ่มให้รถยนต์เกาะถนนมากขึ้น