สปรินเตอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สปรินเตอร์ (sprinter) อาจหมายถึง