สถานีย่อยการบินอวกาศพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินอวกาศ
ให้เข้าถึงได้อย่างเสรี, และครอบคลุม


ภารกิจ


สถานีย่อยการบินอวกาศ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างแหล่งความรู้เกี่ยวกับการบินอวกาศ ให้ถูกต้อง ครอบคลุม แม่นยำ และเข้าถึงได้ง่ายและเสรี เพื่อให้สังคมมีแหล่งข้อมูลในการใช้เป็นต้นทางในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้องค์รวม ให้กับประชาชนทั่วไปในด้านการบินอวกาศ และทำให้ความรู้ด้านการบินอวกาศเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่มีการกีดกั้นทางภาษา เปิดโอกาสให้คนรุ่นหน้าเป็นประชากรที่มีความเข้าใจในการบินอวกาศต่อไป

ดังที่คอนสตันติน ซีออลคอฟสกีได้กล่าวไว้ มนุษย์ชาติจะต้องก้าวผ่านเหนือชั้นบรรยากาศและสำรวจออกไปสู่อวกาศ ดังนั้นศาสตร์แห่งการบินอวกาศจะเป็นอนาคต และหากผู้ใดจะตามทันโลกในอนาคต จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการบินอวกาศ สถานีย่อยการบินอวกาศ จึงมุ่งหวังที่จะสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย และเสรี ให้กับสาธารณะมีสถานที่ ที่จะหาข้อมูล ทั้งสำหรับความสนใจส่วนตัว และการพัฒนาประชากรสำหรับอนาคต อันเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในวันนี้ สถานีย่อยการบินอวกาศ ขอเชิญชวนท่านทุกคน มาร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลนี้ เพื่อให้เราสามารถที่จะทันซึ่งโลก และพัฒนาประชากรในอนาคตให้มีคุณภาพ ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ด้านการบินอวกาศที่เข้าถึงได้อย่างเสรี, และครอบคลุมท่านสามารถเริ่มมีส่วนร่วมได้โดยการกดปุ่มนี้   มีส่วนร่วม