ศิลปะที่เสื่อมทราม (เยอรมัน: Entartete Kunst)คำที่ถูกใช้โดยระบอบนาซีในเยอรมนีเพื่ออธิบายถึงเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะดังกล่าวได้ถูกต้องห้ามโดยอ้างว่าผลงานนี้ไม่ใช่เยอรมัน, ยิวหรือคอมมิวนิสต์ในธรรมชาติและผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นศิลปินที่เสื่อมทรามจะต้องถูกลงโทษด้วยการคว่ำบาตร รวมทั้งการถูกไล่ออกจากตำแหน่งการสอน การห้ามไม่ให้แสดงหรือขายศิลปะของพวกเขาและในบางกรณีได้ห้ามไม่ให้มีการผลิตผลงานศิลปะ

ศิลปะที่เสื่อมทรามยังได้เป็นชื่อของนิทรรศการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยนาซีในเมืองมิวนิกในปี ค.ศ. 1937 ซึ่งประกอบไปด้วยงานศิลปะสมัยใหม่ที่ได้แขวนเอาไว้มากมายพร้อมกับป้ายข้อความที่เย้ยหยันต่อศิลปะ นิทรรศการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปลูกฝังระดมความคิดของผู้คนสาธารณะในการต่อต้านความคิดแบบสมัยใหม่นิยม หลังจากนั้นนิทรรศการก็ได้ถูกขยายไปยังเมืองอื่นๆในเยอรมนีและออสเตรีย

ในขณะที่รูปแบบสมัยใหม่ของศิลปะเป็นสิ่งต้องห้าม นาซีได้ให้ความสำคัญกับภาพเขียนและประติมากรรมที่มีลักษณะดั้งเดิมและยกย่อง"เลือดและดิน"คุณค่าของชาติพันธ์ุที่บริสุทธิ์ ความเป็นชายชาติทหาร(militarism) และการเชื่อฟัง ด้วยข้อจำกัดที่คล้ายคลึงได้ถูกวางไว้บนเพลงดนตรี ซึ่งได้คาดว่าจะเป็นวรรณยุกต์และปราศจากอิทธิพลดนตรีแจ๊ส เพลงที่ไม่ได้ผ่านหรือไม่ชอบแต่อย่างใดก็จะถูกเรียกว่า เพลงดนตรีที่เสื่อมทราม แม้แต่ภาพยนตร์และละครก็ยังถูกเซ็นเซอร์เช่นกัน

อ้างอิง แก้