ศาลปกครองสหพันธ์ (เยอรมนี)

ศาลปกครองสหพันธ์ (เยอรมัน: Bundesverwaltungsgericht) เป็นหนึ่งในห้าศาลสูงสุดระดับชาติแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีเขตอำนาจศาลทั่วประเทศเยอรมนี และเป็นศาลชั้นสุดท้ายสำหรับคดีปกครอง รับชำระอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นสูง (Oberverwaltungsgerichte) ซึ่งรับพิจารณาคดีที่ถูกอุทธรณ์จากศาลปกครอง (Verwaltungsgerichte)

อาคารศาลในเมืองไลพ์ซิจ (Leipzig)

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองในเยอรมนีไม่มีอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงทางสังคม (social security law) เพราะเป็นอำนาจของศาลสังคม (Sozialgerichte) ซึ่งมีศาลสังคมสหพันธ์ (Bundessozialgericht) รับอุทธณ์ ทั้งไม่มีอำนาจเกี่ยวกับส่วยสัดพัฒนากรขนอนตลาด เพราะเป็นอำนาจของศาลการคลัง (Finanzgerichte) ซึ่งมีศาลาการคลังสหพันธ์ (Bundesfinanzhof) รับอุทธรณ์

บัลลังก์ของศาลปกครองกลางอยู่ที่อาคารศาลหลวง (Reichsgericht) ในเมืองไลพ์ซิจ (Leipzig)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข