ว่าว (แก้ความกำกวม)

ว่าว อาจหมายถึง

  • ว่าว - เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโครงรูปต่าง ๆ แล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบาง ๆ มีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุงสำหรับชักให้ลอยตามลมสูงขึ้นไปในอากาศ มีหลายชนิด เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวงู
  • กระดาษว่าว - กระดาษที่ใช้ทำว่าว มีลักษณะพิเศษที่ไม่โปร่ง
  • ลมว่าว - ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว ที่เรียกลมว่าวเพราะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต้นฤดูหนาวราวเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเล่นว่าว นอกจากนี้ ยังเรียกว่า ลมข้าวเบา เนื่องมาจากลมพัดผ่านมาในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวชนิดหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน เป็นลมประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามความเชื่อของไทย และเป็นลมประจำถิ่น (local wind) ของประเทศไทย
  • ลมตะเภา - ลมที่พัดพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อน มักเรียกว่า ลมเล่นว่าว ในทางอุตุนิยมวิทยา คือ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific high) เป็นลมประจำทิศใต้ตามความเชื่อของไทย และเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทย
  • การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง - สำหรับผู้ชาย ภาษาปากเรียก ว่าว ตัดมาจาก ชักว่าว
  • ข้าวเกรียบว่าว - ขนมกินเล่นชนิดหนึ่งทำจากข้าวเหนียว