วีรคติ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วีรคติ หรือ โรมานซ์ (romance) อาจหมายถึง