วิลเลิม ฟัน เดอแฟ็ลเดอ (ผู้ลูก)

วิลเลิม ฟัน เดอแฟ็ลเดอ (ดัตช์: Willem van de Velde; เข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน 18 ธันวาคม ค.ศ. 1633 - เสียชีวิต 6 เมษายน ค.ศ. 1707) เป็นจิตรกรจากสาธารณรัฐดัตช์ มีผลงานด้านจิตรกรรมท้องทะเล

วิลเลิม ฟัน เดอแฟ็ลเดอ

ประวัติ

แก้

วิลเลิม ฟัน เดอแฟ็ลเดอ ได้เข้าพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1633ไลเดน ฮอลแลนด์ สาธารณรัฐดัตช์ เป็นบุตรของวิลเลิม ฟัน เดอแฟ็ลเดอ (ผู้พ่อ)