วินเชสเตอร์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

วินเชสเตอร์ อาจจะหมายถึง

สถานที่แก้ไข

วินเชสเตอร์เป็นชื่อที่นิยมใช้ตั้งเป็นชื่อเมืองโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

ชื่อคนแก้ไข

วินเชสเตอร์เป็นนามสกุลที่พบบ่อย

ความหมายอื่นแก้ไข