วิกิพีเดีย:เครื่องมือ/WikiTranslator

ที่อยู่เครื่องมือ
toollabs:nullzerobot/tools/wikitranslator
สคริปต์ผู้ใช้ช่วยการใช้งาน
คัดลอกโค้ดดังต่อไปนี้ไปลงใน common.js ของผู้ใช้ในวิกิพีเดียที่ต้องการใช้งาน เช่น หน้า common.js ของผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเป็นต้น
mw.loader.load('//th.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Nullzero/WikiTranslator.js&action=raw&ctype=text/javascript');

จากนั้นแถบด้านซ้ายจะปรากฎลิงก์ "WikiTranslator" ซึ่งเมื่อกดแล้วจะเป็นการเรียกเครื่องมือโดยอัตโนมัติ